Contact

www.prekladaj.sk
www.mamproblem.sk

K O Š I C E

Južná trieda 48/A
040 01 Košice
Opening hours: MO - FRI 8am - 4pm

Mobile: +421 903 616551
Tel.: +421 55 3048320
SKYPE: prekladaj.sk

E-MAIL: info@prekladaj.sk
preklady@prekladaj.sk
tlmocenie@prekladaj.sk

B R A T I S L A V A

Floriánske námestie 1
811 07 Bratislava
Opening hours: MO - FRI 8am - 4pm

Mobile: +421 949 750579
SKYPE: agentura.preklady.a.tlmocenie.ba

E-MAIL: bratislava@prekladaj.sk
Head of office: Dominika Daňo

P R E Š O V

Konštantínova 6
080 01 Prešov
Opening hours: MO - FRI 8am - 4pm

Mobile: +421 911 885373
SKYPE: prekladaj_po.sk

E-MAIL: presov@prekladaj.sk
Head of office: Denisa Dragonová

B A N S K Á  B Y S T R I C A

Bakossova 10
974 01 Banská Bystrica
Opening hours: MO - FRI 8am - 4pm

Mobile: +421 948 423046
SKYPE: prekladaj_bb.sk

E-MAIL: banskabystrica@prekladaj.sk
Head of office: Janka Skálová

Billing information:

Agentúra PREKLADY A TLMOČENIE, s.r.o.
Bauerova 30
040 23 Košice
Registration number: 45411875
VAT: SK2022969861

E-MAIL: ekonomicke@prekladaj.sk

OUR OFFICES AND OPENING HOURS

                                                                                                     

PRAHA
08:30 - 17:00

OPEN

Agentura PŘEKLADY A TLUMOČENÍ
Washingtonova 25
110 00 Praha
info@apt-preklady.cz
TEL.: 731 251 600