Obecné prohlášení

Prohlížením internetové stránky www.apt-preklady.cz souhlasíte s následujícími podmínkami:

Tato stránka byla vyvinuta pro potřeby společnosti Agentura PŘEKLADY A TLUMOČENÍ s.r.o. Prohlížení této internetové stránky je bez jakýchkoli omezení. Agentura PŘEKLADY A TLUMOČENÍ s.r.o. odpovídá za obsah a strukturu svých stránek, neodpovídá však za obsah a strukturu stránek, na které odkazuje a které nejsou v jejím vlastnictví.

Agentura PŘEKLADY A TLUMOČENÍ s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu obsahu a struktury těchto stránek a na změnu těchto všeobecných podmínek.

Všechny texty, obrázky, značky, údaje a další informace podléhají autorskému právu Agentury PŘEKLADY A TLUMOČENÍ s.r.o. nebo třetích osob smluvně vázaných se společností Agentura PŘEKLADY A TLUMOČENÍ s.r.o. Používání jakýchkoli textů, obrázků, značek, údajů a dalších informací je možné pouze s písemným souhlasem společnosti Agentura PŘEKLADY A TLUMOČENÍ s.r.o.

Veškeré osobní údaje získává Agentura PŘEKLADY A TLUMOČENÍ s.r.o. od  uživatelů stránky s jejich souhlasem, využívá je pouze na ten účel, na nějž je získala, a nakládá s nimi v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů. Agentura PŘEKLADY A TLUMOČENÍ s.r.o. prohlašuje, že neposkytne třetím osobám žádné informace, s nimiž přijde do styku.

PROVOZNÍ DOBA AGENTURY

                                                                                                          neváhejte nás kdykoli navštívit...

 

PRAHA
08:30 - 17:00

OTEVŘENO

   Agentura PŘEKLADY A TLUMOČENÍ
Washingtonova 25
110 00 Praha
info@apt-preklady.cz
TEL.: 731 251 600